Cyfyngiadau Cymru COVID-19


Oherwydd y cyfyngiadau ar Gymru rydym wedi cau y drws ar hyn o bryd, ond rydym yn gweithio tu ôl i ddrysau caeedig er diwallu’ch anghenion cyfreithiol

APWYNTIADAU

Rydym yn cynnig apwyntiadau ffôn, a thros gyswllt fideo lle bo’n bosibl, ac wyneb yn wyneb os yn hollol angenrheidiol (er enghriafft i arwyddo ewyllys)  Gallwch gysylltu â ni i drefnu un ai drwy ffonio ne ebostio y swyddfa benodol.

DOGFENNAU

Gellir postio unrhyw ddogfennau angenrheidiol drwy’r blwch llythyrau sy’n cael ei wagio’n ddyddiol rhwng Llun a Gwener. Neu, medrwch ffonio’r swyddfa i drefnu amser i gasglu neu ddychwelyd unrhyw dogfennau angenrheidiol.

 

Carem ddiolch i chi am eich dealltwriaeth a’ch cydweithrediad parhaus.


Amdanom Ni

Cyfieithiad yma'n fuan ...

Parry Davies Clwyd-Jones and Lloyd, also trading as Elwyn Jones and Co, is one of the largest and leading law firms in North West Wales, having six offices based in Gwynedd and Anglesey.

We offer legal advice to private and business clients, and cover a full range of legal services.

We are a long established firm having a well earned reputation for providing our clients with a very personal, ethical and friendly service. We take great pride in the culture and language of Wales, and offer our client a fully bilingual service, at competitive rates.

Our firm consists of a team of highly experienced solicitors specialising in various aspects of the law supported by dedicated and friendly support staff.