Swyddfa Bangor

Sut i Gysylltu

123 High Street,
Bangor,
Gwynedd,
LL57 1NT

+44 (1248) 370224
+44 (1248) 352313

E-bost: Bangor@pdcjl.com

Ein Tîm

Aled Wyn Jones
Nia Wyn Lloyd
Sion Gwyn
Zoe Baker
Sara Tomos
Bethan Williams
Rachel Jones
Mared Rhys Jones

Accreditations